Aile Danışmanlığı Nedir ?

Aile danışmanlığı; bireylerin içinde yaşadıkları aile sistemi ve ilişki kurdukları sosyal çevreyi değerlendirmeyi ve bu kapsamda bireylerin, çiftlerin ve ailelerin sorunlarının çözümlerine yönelik belli özel teknik ve yöntemleri içeren bir hizmettir.

Amaç; sorunların çözümüne yönelik stratejiler geliştirmenin yanı sıra bireylere ve ailelere yaşamlarını kolaylaştıracak yeni beceriler kazandırmaktır.

Sağlıklı, işlevsel ve fonksiyonel aile bireylerinin toplum içinde de uyumlu bireyler olacağına inanılır. Buna dayanarak aile danışmanlığı; bireylerin kendi içlerinde ve çevresindekilerle ilişkisinde yaşadığı sorunları çözüme ulaştırma, aile içi iletişimi güçlendirme ve bireylere danışmanlık sonrası süreçte de kullanabilecekleri yaşamsal beceriler kazandırmayı hedefler.

Aile Danışmanı; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından lisansı ve aldığı eğitim saati onaylanmış ve bir aile danışma merkezine atanmış; bireylere, çiftlere ve ailelere danışmanlık hizmeti veren uzmandır.