Eğitim ve Kariyer Danışmanlığı

eğitim-danışmanlığı

Eğitim ve öğretim ihtiyacı devam eden her yaştan tüm bireylere yönelik olarak kariyer ve eğitimle ilgili motivasyon eksikliği, kararsızlık, amaçsızlık, vb. gibi sorunlara yönelik  bireysel ve grup danışmanlığı hizmetidir. Hızlı bir şekilde sonuca ulaşmak ve sorunları ortadan kaldırmak adına

Amaçlar

 • Öğrenme Stratijileri
 • Öğrenme Stilleri
 • Eğitim planlama ve değerlendirme
 • Öğrenme sürecini etkileyen iç ve dış faktörler
 • Sınava hazırlanma ve sınav teknikleri
 • Motivasyon
 • Okula İlişkin tutum
 • Dikkat Geliştirme
 • Kaygı ile başa çıkma

Süreç

Danışma talebinde bulunan kişilerin şikayetleri doğrultusunda, hem aile hem öğrenci ile görüşülür. Öncelikle bireyin öğrenirken karşılaştığı güçlükleri tespit etmek amacıyla kişiye LASSI-Öğrenme Stratijileri Ölçeği uygulanır. Bu testin sonucunda duygusal ve bilişsel stratejilerden hangilerinin sorun oluşturduğu  tespit edilmektedir. Testten elde edilen veriler şunlardır;

 • Zaman yönetimi
 • Kaygı
 • Okula ilişkin tutum
 • Motivasyon
 • Dikkat Süresi
 • Bilgiyi işleme
 • Çalışma yardımcıları
 • Anafikirleri tespit etme
 • Kendi kendini test etme
 • Test stratejileri

Stratejiler belirlendikten sonra her öğrencinin öğrenme özellikleri, zevk aldığı tarz farklıdır. Buna yönelik kişinin kendi öğrenme tarzını tespit etmek amacıyla MASÖ –öğrenme Stilleri Ölçeği uygulanır. Bu testte kararlılık yönelimi, çalışma saatleri tercihleri, grup ya da bireysel çalışma tercihleri, görsel, işitsel, dokunsal öğrenme tercihleri, çalışma mekanı, dekorasyon tercihleri  belirlenerek  kişinin hoşlandığı çalışma imajı yaratılır ve öğrenmeyi zevkli hale getirme amaçlanır.

Süreç içerisinde görüşme ve yapılan testler sonucunda çeşitli özel durumlar da belirlenerek(dikkat dağınıklığı, hafıza, bellek, öğrenme güçlükleri ve bozuklukları… gibi özel konular) eğitim danışmanlığı hizmetleri  danışan, aile ve okul üçgeninde devam etmektedir.

Aşağıda eğitim danışmanlığını tercih etmeyi gerekli kılabilecek bazı başlıklar sıralanmıştır.

 • Okul öncesi dönemdeki çatışma ve iletişim sorunlarını çözmek,
 • Okula başlamada çekilebilecek güçlükleri ortadan kaldırmak,
 • Okul fobisini oluşturan sebepleri tespit etmek ve çözmek,
 • Okuma güçlüğü çekiyor olmak ve okumayı sevememek,
 • Yazma güçlüğü çekiyor olmak ve yazmayı sevememek,
 • Ödev sorumluluğu edinememek ve düzenli ders çalışamamak,
 • Kendine güvenememek; “ben bu dersi, sınavı vs. yapamam” inancına sahip olmak,
 • Oyun, tv, bilgisayar gibi olumsuz durumlardan kurtulamamak,
 • Ayrılmış aile çocuklarının yaşadığı güçlükleri eğitim ekseninde ortadan kaldırmak,
 • Herhangi bir sınava hazırlanıyor olmak,
 • Sosyal ilişkilerinde çekingen davranmak,
 • 9. sınıf sonrasında hangi dersleri seçmesi gerektiğini bilememek,
 • Hangi okulu seçmesi gerektiğini bilememek,
 • Hangi mesleği seçmesi gerektiğini bilememek,
 • Çok basit soruları çözemiyor olmak,
 • Dikkatsizlikten dolayı sınavlarda çeşitli sorunlar yaşamak,
 • Sınavlarda zaman sorunu yaşamak,
 • Sınav ve derslerle ilgili kaygılar taşımak,
 • Nasıl ders çalışması gerektiğini bilememek,
 • SBS-YGS-LYS-KPSS-KPDS-DGS gibi sınavlarda daha başarılı olmak.
 • Üniversitede kariyer planlama
 • Sosyal yönden güçlü alanların belirlenmesi ve duygusal zekayı geliştirme
 • İş ve meslek yaşamı
 • Kristalize (Mesleki bilgi ve becerilerin yoğun olduğu) zekayı geliştirme
 • İş ve özel yaşamın dengelenmesi
 • Emekliliğe doğru…
 • Emeklilikte sağlıklı doyumlu yaşam gibi amaçlarla bize başvurmanız halinde, verimli bir çalışma yapılabileceğine kanaat getirmemiz halinde, eğitim danışmanlığı hizmetimizden yararlanmanızı sağlayabiliriz.