Ölçme ve Değerlendirme

ölçme-değerlendirme

Psikolojik değerlendirmenin önemli bir parçası olan ölçme değerlendirmede amaç; bireyin tutum ve davranışları, yetenekleri ve kişilikleri hakkında somut verilere ulaşmak, gelişim alanlarını standart verilere göre değerlendirmektir.

Uzmanlarımız sizin için uygun olan ölçekleri-testleri belirler ve uygular. Gözlem, görüşme ve test sonuçlarından alınan verilere göre danışma sürecinin nasıl ilerleyeceğine birlikte karar verilir.

Merkezimizde uygulanan test ve envanterler:

• Zeka Testleri
• Gelişim Testleri
• Kişilik Testleri
• Nörogeliimsel Testler
• Projektif Testler
• Meslek Ve Kariyer Testleri
• Ölçek ve Envanterler

Ayrıntılı bilgi için merkezimizi arayabilirsiniz…